1. Popis činnosti

1.1 Webové stránky Bohacek-sport.cz provozuje firma Boháček-sport.cz s.r.o., se sídlem: Hybešova 650, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, IČ: 02825252, společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 82616. (dále jen „Provozovatel“).

1.2 Webové stránky Bohacek-sport.cz mají za cíl poskytnout široké veřejnosti základní zdroj informací pro výrobu a prodej sportovního vybavení, zejména sportovních dresů.

 

2. Registrovaní uživatelé a registrační podmínky

2.1 Registrovaným uživatele může být osoba, která splnila podmínky registrace (dále jen „uživatel“).

2.2 Obligatorní součástí registrace je uvedení jména a příjmení a e-mailová adresa uživatele.

2.3 Řádnou registrací dává uživatel svolení k zasílání informativních materiálů nebo obchodních sdělení na uvedenou e-mailovou adresu či formou uveřejnění na profilu uživatele v sociální síti.

2.4 Provozovatel má právo pracovat s veřejnými údaji výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Veřejnými údaji jsou údaje, které budou uveřejněny u profilu uživatele. Mezi ně patří jméno a příjmení uživatele a místo působení. Ostatní údaje, které uživatel zadal při registraci jsou neveřejné a Provozovatel se zavazuje je komerčně nevyužívat ani jinak zneužít. Uvedené osobní údaje jsou chráněny zákonem.

2.5 Změna již registrovaných údajů je možná, s výjimkou jména a příjmení. Registrovaný uživatel může být požádán o případné doplnění dalších údajů z předem určených důvodů.

2.6 Provozovatel zaručuje, že s osobními údaji bude nakládat v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Účel, k němuž budou osobní údaje zpracovány, vyplývá z, nebo je uveden na příslušné stránce, která umožňuje vložení takových údajů. Osoba, která poskytla osobní údaje, souhlasí s tím, aby Provozovatel poskytnuté osobní údaje zpracovával pro účely uvedené výše. Provozovatel je oprávněn pověřit zpracováním údajů jinou osobu. Osoba, která poskytla osobní údaje, má právo požádat, aby její osobní údaje byly vyloučily ze zpracovávání.

2.7 Pokud Provozovatel zjistí, že údaje uvedené v registraci jsou neplatné či neodpovídají skutečnosti, má právo takto vytvořenou registraci zrušit. Zrušit registraci je možné také z důvodu porušení zákonnosti a slušných mravů uživatele.

2.8 Webové stránky mohou navštívit i neregistrovaní návštěvníci, kteří nemají přístup do zóny pro registrované zákazníky.

 

3. Autorská práva a odpovědnost

3.1 Není-li výslovně uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem, jsou majetkem Bohacek-sport.cz

3.2 Všechny texty publikované na Bohacek-sport.cz jsou dle právní úpravy platné v den publikování textu. Samozřejmě se autoři snaží všechny přispěvky aktualizovat. Autoři neručí za aktuálnost starších článků.

 

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Vztah mezi návštěvníkem anebo uživatelem a Provozovatelem webu se řídí těmito podmínkami.

4.2 Provozovatel má právo tyto podmínky po předchozím písemném oznámení měnit.